Refundacja na okulary


By je otrzymać należy:


- posiadać receptę na okulary wystawioną przez okulistę, który ma podpisana umowę z NFZ

- od 2020 roku nie trzeba już potwierdzać recepty od okulisty w lokalnym oddziale NFZ-u, tylko od razu udać się z tą receptą do optyka, który ma podpisaną umowę z NFZ.Po spełnieniu powyższych warunków optyk od ceny soczewek odejmuje wartość przysługującej refundacji. Klient płaci 100% za oprawkę, 100% za robociznę (oprawienie i montaż) i 30% wartości szkieł (osoba do 18 roku życia ma przyznaną 100% refundację szkieł podstawowych) i ewentualnie 100% za dodatkowe uszlachetnienia soczewek ( tj. powłoka antyrefleksyjna, fotochrom, pocienianie, soczewkiplastikowe, soczewki dwuogniskowe, progresywne)


Przy czym obowiązują różne kwoty refundacji w zależności od przepisanych przez okulistę mocy soczewek.

Od roku 2014 wysokość dopłaty do 1 szkła przedstawia poniższa tabelka:

Rodzaj soczewki

Soczewka sferyczna

do dali lub bliży

Zakres sfery

Zakres cylindra

Wysokość refundacji za 1 soczewkę w zł

70%

(dla osoby pełnoletniej)

100%

(dla osoby niepełnoletniej)

od 0,00 do +/-6,00

od +/-6,25


17,50zł


35,00zł


25,00zł


50,00zł

do +2,00

od 0,00

Na okulary można uzyskać dofinansowanie z dwóch źródeł:


  1. 1)od swojego pracodawcy. Wg ustawy (czytaj ustawę >>>) każdy pracodawca jest zobligowane do zapewnienia okularów pracownikowi, którego praca jest związana z korzystaniem z komputera. Firmy refundują koszt okularów w różnej wysokości. Zależy to od budżetu i polityki danej jednostki. Jedne firmy dopłacają do okularów 50zł inne aż 500zł, a inne wcale. Aby uzyskać refundację należy dowiedzieć się o takich możliwościach u swojego przełożonego, ewentualnie w dziale BHP. Dopłatę do okularów otrzymuje się w księgowości na podstawie faktury VAT, którą należy uzyskać od optyka.


albo

2) z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przykład: 1)

Na recepcie otrzymanej od okulisty widnieje (ukończony 18 rok życia):

Sfera

Cyl.

PD

OP

+3,75

OL

+3,25

Zatem z NFZ-u możemy uzyskać 35,00zł refundacji.


Przykład: 2)

Na recepcie otrzymanej od okulisty widnieje (nie ukończony 18 rok życia):

Sfera

Cyl.

PD

OP

+1,00

+1,50

+1,00

OL

+1,50

10

170

Zatem z NFZ-u możemy uzyskać 50,00zł dotacji.


Przykład: 3)

Na recepcie otrzymanej od okulisty widnieje (ukończony 18 rok życia):

Sfera

Cyl.

PD

OP

0,00

-0,50

-0,50

OL

0,00

110

80

66

Zatem z NFZ-u możemy uzyskać dofinansowanie w kwocie 35,00zł.

O K U L A R Y - P O R A D N I K

Porad udziela A. Wróblewski - Optometrysta, Mistrz Optyki

Zanim kupisz okulary sprawdź:

czyli w skrócie mamy:

czyli w skrócie mamy:

czyli w skrócie mamy:

od 0,00

35,00zł

50,00zł

od +/-2,25