zez

Temat zezów jest bardzo obszerny. Ja spróbuję go przedstawić w bardzo prostej i okrojonej formie wydobywając tylko najważniejsze aspekty tego niedomagania.

Za odpowiedni ruch naszych oczu odpowiedzialne są sześć oddzielnych mięśni przyczepione do każdej gałki ocznej. Przy patrzeniu w dal przed siebie nasze oczy powinny być również ustawione na wprost ( tzw. ortoforia ). Jeżeli tylko jedno z oczu nie jest tak skierowane to mamy do czynienia z zezem. Może to być spowodowane nieskoordynowaną pracą tych mięśni, niedomaganiem któregoś z nich lub urazem układu nerwowego. Pierwszym objawem zeza są bóle oczu i głowy, łzawienie, widzenie podwójne (diplopia). Zaburzone zostają procesy lokalizacyjne. Pojawiają się problemy z czytaniem i pisaniem.

Jeżeli pojawi się zez, który nie będzie leczony przez dłuższy czas, to wówczas mózg przestaje odbierać obrazy widziane okiem zezującym, co prowadzi do trwałego niedowidzenia. Ostrość wzroku tego oka jest znacznie obniżona.

Wśród zezów możemy wyróżnić rodzaje:

O K U L A R Y - P O R A D N I K

Porad udziela A. Wróblewski - Optometrysta, Mistrz Optyki

Zanim kupisz okulary sprawdź:

Zez jawny ( inaczej tropia, strabismus, heterotropia ) - występuje w sytuacji, gdy obie gałki oczne nie są zorientowane na wprost przy patrzeniu przed siebie. Zez jawny może być:

zbieżny, inaczej ezotropia ( na zdjęciu obok oko prawe )


rozbieżny, inaczej egzotropia ( na zdjęciu obok oko lewe )


pionowy ku górze, inaczej hipertropia ( na zdjęciu obok oko lewe )


pionowy ku dołowi, inaczej hipotropia ( na zdjęciu obok oko prawe )

Zez ukryty ( foria, heteroforia ) - jak sama nazwa mówi jest niewidoczny w normalnym patrzeniu. Mamy z nim do czynienia w sytuacji, gdy przy patrzeniu w dal obie gałki oczne są ustawione prawidłowo, jednak przy zasłonięciu oka obarczonego dewiacją następuje jego odchylenie, wtedy ujawnia się zez. By stwierdzić występowanie forii konieczne jest przeprowadzenie jednego z kilku możliwych testów. Zez ukryty może być: rozbieżny (egzoforia), zbieżny (ezoforia), pionowy ku dołowi (hiopoforia), pionowy ku górze (hiperforia).

Zez ukryty powstaje głównie w wyniku niedostatecznie dobrze dobranej korekcji wzroku oka prawego i lewego. Nie należy go ignorować, gdyż zbagatelizowany może przerodzić się w zez jawny.

U dzieci:

Oczy noworodków są nieregularne i nieskoordynowane. Po 5-6 tygodniu oczka dziecka śledzą poruszające się powoli światło. W 3 miesiącu życia dziecko powinno wodzić oczkami za poruszającym się przed jego główką przedmiotem. Jeśli po 6 miesiącu odchylenie jednego z oczka będzie stałe świadczy to już o zezie i powinno się znaleźć pod opieką okulisty.

Zez nietowarzyszący ma osoba, która charakteryzuje się zmienną wielkością kąta zeza. Są to najczęściej zezy porażenne lub pourazowe. Pojawiają się one na skutek choroby lub urazu któregoś z elementów odpowiedzialnych za prawidłową pracę gałki ocznej. Kąt zeza jest tym większy, im bardziej pacjent kieruje wzrok w stronę działania mięśnia porażonego. Wtedy też podwójne widzenie jest najsilniejsze. Dlatego taka osoba patrząc przyjmuje nienaturalną pozycję głowy, w której dwojenie ustępuje.

Zez towarzyszący to zez oka, którego odchyłka utrzymuje się stale o ten sam kąt niezależnie od kierunku spojrzenia.

Kąt zeza oka prawego jest jednakowa przy patrzeniu w prawo i w lewo.

Leczenie:

Im wcześniej się zacznie leczenie, tym lepiej, gdyż jak już wspomniałem zez prowadzi do trwałego, znacznego spadku ostrości wzroku. A patrzenie na świat jednym okiem pozbawione jest poczucia głębi i widzenia przestrzennego. Mogą się wówczas pojawiać problemy z właściwym lokalizowaniem przedmiotów. Dlatego też należy udać się do okulisty lub ortoptysty. Dodatkowym bodźcem zachęcającym niech będzie fakt, że zezujące oko nie wygląda zbyt ładnie, zwraca uwagę innych osób, a poza tym ciężko się rozmawia z taką osobą, gdyż trudno utrzymać kontakt wzrokowy z zezującym rozmówcą.

Sposób leczenia zeza zależy od wieku pacjenta, przyczyny, która wywołała zez oraz czasu jego trwania. A może to być obturator ( zasłanianie oka zdrowego w określonym czasie ), ćwiczenia ortoptyczne, soczewki okularowe pryzmatyczne, operacja. Jeżeli zez jest już utrwalony warto nosić okulary z lekko przydymionymi soczewkami, by ta wada nie była aż tak widoczna.

O nas