Soczewki te umożliwiają osobom powyżej 40 roku życia dobre widzenie przedmiotów znajdujących się blisko i pośrednio (od ok. 40cm do ok. 3 metrów).


Przeznaczone są dla osób, które patrząc w dal widzą dobrze, natomiast korzystają z okularów do bliży (np. do czytania, pisania, szycia, majsterkowania) i potrzebują dodatkowo okulary do patrzenia pośredniego (np. widzenia przedmiotów znajdujących się w bliskim otoczeniu, do komputera, czytania nut).

Od soczewek progresywnych odróżniają się brakiem obszaru do dali. Jednak pole widzenia przedmiotów oddalonych blisko i pośrednio jest w nich większy i szerszy, dlatego w pewnych sytuacjach sprawdzają się lepiej od soczewek progresywnych.
Przyjęło się mówić o nich jako o soczewkach do pracy biurowej.

Zalecane są osobom, które:

potrzebują okulary do czytania i komputera

grają na instrumentach, malują

cenią sobie komfort jednoczesnego dobrego widzenia przedmiotów bliskich i średnio oddalonych

Świetnie sprawdzają się u osób wykonujących zawód: urzędnika, mechanika, artysty, pracujących w biurach oraz wszelkich pokrewnych. Ten rodzaj soczewek jest bardzo polecany dla wczesnych prezbyopów, bowiem stanowią ogromną wygodę pracy.

Poniższy rysunek przedstawia porównanie zakresu widzenia ( żółte pole ) przedmiotów w tradycyjnych okularach do czytania ( jednoogniskowe ), a w okularach z soczewkami półprogresywnymi.

jednoogniskowe

biurowe

Sprawdź tematy pokrewne:

soczewki dwuogniskowebif.html
jakie po 40 r.ż.po_40.html
soczewki progresywneprogresywne.html

czy wybrać soczewki półprogresywne (tzw.biurowe)

O K U L A R Y - P O R A D N I K

Porad udziela A. Wróblewski - Optometrysta, Mistrz Optyki

Zanim kupisz okulary sprawdź: